وقتی رضایت دوستان و محبت دوستان شامل استاد می شود:

 

وقتی از جان و دل مایه بگذارید و مطالب دست اول باشد و کاری کنید حال شرکت کنندگان خوب باشد

کارگاه دانشگاه الزهرا- مدرسین – استارت آپها و کسب  و کارهای آنلاین

نظر برخی شرکت کنندگان کارگاه ها

دانشگاه تربیت مدرس

 مدرسین – استارت آپها و کسب  و کارهای آنلاین

رضایت 100درصدی شرکت کنندگان کارگاه/ پژوهشگاه ملی

هر 6 ماه نتایج بر اساس نظر شرکت کنندگان و نمره های آموزش و عناوینی که در جداول پایین می بینید نمراتی به مدرسین داده می شود که خدا رو شکر توانستیم در بین مدرسین دیگر نتایج بسیار عالی بگیریم

نظر شرکت کنندگان کارگاه اینفوگرافیک

نتایج برگزاری دور ه های برگزار شده در میان تمام مدرسان آزاد وزارت علوم:

هر 6 ماه نتایج بر اساس نظر شرکت کنندگان و نمره های آموزش و عناوینی که در جداول پایین می بینید نمراتی به مدرسین داده می شود که خدا رو شکر توانستیم در بین مدرسین دیگر نتایج بسیار عالی بگیریم

آموزش پرده سبز, آموزش کروماکی, Chromakey

انتخاب به عنوان مدرس برتر در 6 ماه سال 98

نظر شرکت کنندگان

انتخاب به عنوان مدرس برتر در 6 ماه سال 97

نظر شرکت کنندگان کارگاه اینفوگرافیک

نظرات شرکت کنندگان کارگاه های مختلف درباره کلاس و استاد

دوره اینفوگرافیک دانشگاه الزهرا- حمیدرضا خاتونی- کارگاه آموزش اینفوگرافیک - حمیدرضا خاتونی
نظر شرکت کنندگان در کارگاه اینفوگرافیک
کارگاه اینفوگرافیک برگزار شد
نظر شرکت کنندگان در کارگاه اینفوگرافیک
گفت وگوی زنده رادیویی در رادیو کتاب
نظر شرکت کنندگان در کارگاه اینفوگرافیک
کارگاه اینفوگرافیک برگزار شد
نظر شرکت کنندگان در کارگاه اینفوگرافیک